binh tao bot tuyet pallas 60 lit 3

Bình tạo bọt tuyết Pallas 60 lít được thiết kế dành riêng cho những cơ sở rửa xe có quy mô lớn. Với dung tích chứa lớn, loại bình phun bọt tuyết này sẽ giúp đảm bảo được hiệu suất làm việc liên tục trong một ngày và tiết kiệm chi phí.