cho thue mat bang mo tiem rua xe

Nếu bạn là một người đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh tiệm rửa xe và bạn muốn mở thêm một tiệm rửa xe nữa thì kinh nghiệm chắc chắn bạn đã có đầy mình. Nhưng nếu bạn là người bắt đầu kinh doanh rửa xe, bạn sẽ phải cần học hỏi và chuẩn bị nhiều thứ: Thuê mặt bằng mở tiệm rửa xe, vốn, trang thiết bị vật tư, nhân lực,….