dung dich ve sinh nhua duong liqui moly 1600 400ml 3

Dung dịch vệ sinh nhựa đường Liqui Moly 1600 được sản xuất theo công thức đặc biệt, dung dịch thẩm thấu, phân rã nhanh nhựa đường mà không làm ảnh hưởng đến mặt sơn. Dòng dung dịch rửa xe này chuyên dùng để tẩy sạch vết nhựa đường dính trên lườn xe.