bai toan kinh doanh rua xe 1

Mở tiệm rửa xe oto, xe máy là hình thức kinh doanh sinh lời cao, thu hồi vốn nhanh. Tuy nhiên, để thành công trên lĩnh vực “đầy mồ hôi và nước mắt” này thì các chủ đầu tư cần có những chuẩn bị tốt ngay từ đầu về mặt bằng, cơ sở vật chất…đặc biệt là hoạch toán được chi phí trang thiết bị cho tiệm.