ban ve cau nang 1 tru

Trước khi làm móng cầu nâng 1 trụ chuyên rửa xe ô tô bao giờ các đơn vị cung cấp cũng gửi bản vẽ móng và hướng dẫn chi tiết cho khách hàng. Tuy nhiên không phải nhân viên nào cũng biết hết để dặn và cũng không phải khách hàng nào cũng nắm rõ được yêu cầu kỹ thuật ghi trên bản vẽ đó.