phot danh bong clover 5 inch buoc 2 1

Phớt xốp đánh bóng Clover 5 inch bước 2 là sản phẩm phớt thuộc dòng đánh bóng của hãng chăm sóc xe Clover uy tín, được dùng ở bước 2 trong quá trình đánh bóng kết hợp với máy đánh bóng DA. Sử dụng đánh bóng sơn xe ô tô, với máy đánh bóng lệch tâm Clover D-A.