mo tiem rua xe kiem ca phe 1

“Mở tiệm rửa xe kiêm cà phê” Đây là mô hình kinh doanh tiệm rửa xe nổi tiếng là “một vốn bốn lời”, nhưng không phải ai cũng thành công. Đã có không ít người phải đóng vội cửa tiệm chỉ vì thị trường cạnh tranh khốc liệt “1m2 có tới 10 thằng đối thủ”.